חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/03/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 6.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 6.09

יום ראשון 8.3.09

נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, ליאור לוי, צבי קרן, דלית גדיש, חמוטל דויטשמן.

 

 

נושאים הדיון:

 1. שכירת שירותי הנה"ח חיצונים.
 2. העלאת מיסי ועד
 3. תקציב תרבות – סוגיות בתקציב
 4. תחנת הכח - לאור הצורך בגיוס כספים נוסף עבור המאבק, הועלתה האפשרות להביא לידי הצבעה את הסכמת התושבים לתשלום של 15 ₪ למשפחה.
 5. תקציב 08
 6. שער כניסה לישוב

 

הסכמות:

 1. תיבדקנה חלופות בנושא הנה"ח כולל השירותים השונים, חשבות וניהול שוטף, הצעות מחיר יוגשו לועד לעיון והחלטה.
 2. תקציב 09 לא ישונה גובה המס, יש לשקול העלאה ב 2010 ב- 30 ₪ למשפחה. סעיף גינון ומים, יגדל באופן משמעותי, מיום קבלת שטחי הגינון בהרחבה מהחכ"ל. נושא תמחור תחזוקת הגינון ועלויות מים, יבדק מול אילן סלמונה מהחכ"ל.
 3. תרבות –  הועלתה בקשה לבחון את נושא הגברה ותאורה, זוהי הוצאה קבועה במרבית הארועים, תישקל אפשרות רכישת מערכת לישוב. ליאור לוי ינחה את צוות התרבות לבדוק חלופות והצעות מחיר לנושא.
 4. תחנת הכח – באסיפה השניה תוצג האפשרות לתרום עוד כסף למאבק דרך תשלומי המיסים, באופן וולנטרי.
 5. יעד יגיש את סיכום 08 והיה ויש עודפי תקציב יבדקו מספר נושאים להשקעה: כניסה לישוב כולל שינוי מיקום השער, מימון המאבק בתחנה, השקעות בחינוך
 6. נושא הכניסה לישוב או העמדת שער נוסף בכיכר בהרחבה, מצריך דיון רחב יותר ובדיקת העלויות לא רק להקמה אלא גם לתחזוקה שנתית.

 

החלטות:

תרבות – יש צורך לקיים דיון ציבורי רחב, בנושא התרבות בישוב בצורת מפגשים מונחים לקבלת חזון תרבותי ישובי, כמו כן לקיים משוב על הפעילות הנוכחית היום ומה רוצים לשנות או לחדש.

 

 

דלית גדיש

 

חסר רכיב