חסר רכיב

מתיישבי - ישיבה מס. 5.09

03/03/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 5.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 5.09

                                                                       יום ראשון 1.3.09

 

 

נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, אבי בן צבי, ליאור לוי, צבי קרן, דלית גדיש, חמוטל דויטשמן, זיו מצליח

מוזמנות: אוכמה, ניקי

 

הוחלט לדחות את אסיפת התקציב למועד חדש 18.3

 

דיווח שוטף:

·        נרכשה פוליסת ביטוח עבור אגודת מתיישבי, צד ג' וביטוח מעבידים.

·        אבי דיווח על סיום תהליך חישוב עלויות ביוב בצריכה ביתית בהרחבה. כל משפחה תחויב על שימוש במערכת הביוב עפ"י צריכת המים הנמדדת. החיוב הראשון יהיה רטרואקטיבי מחודש ינואר 09. – הודעה תשלח לתושבים.

·        הוחלט והופעל נוהל למשיכת מזומן ותשלומים מחשבון אגודת מתיישבי. כל ההוצאות מצריכות אישור יו"ר ומזכירת האגודה.

·        אביב דיווח: תוכנית עבודה לספריה בקרוב יחולק שאלון לתושבים, העוסק בהרחבת פעילות הספרייה.

 

נושאי הדיון:

תקציב הישוב: הועלו הערות בכמה סעיפים בתקציב:

·        עלויות הנהלת חשבונות

·        ביקורת ספרים

·        מימון המאבק בתחנת הכוח

·        תקציב תרבות – שימוש בכספי מועצה

·        סיכום שנת תקציב 08

ועדת ביקורת: כיצד לפעול להקמתה והתהליך המקדים בישוב

 

החלטות:

הוחלט לדחות את האסיפה, ל 18.3 ולהציג תקציב חדש כולל התיקונים האחרונים.

כמו כן הועד יכתוב תוכנית עבודה שנתית ויציג אותה באסיפה.

מאבק בתחנת הכוח – קיבלנו הסכמה עקרונית לשריין חלק מסעיף ה"שונות" בתקציב, למטרת המאבק

ועדת ביקורת- הועד יכין את מסמך הסבר לתקנון הועדה, יפרסם אותו לתושבים ויפתח הרשמה להגשת מועמדות.

 

אושר ליו"ר ייפוי כוח וזכות חתימה בחשבון האגודה.

 

 

 

 

 

דלית גדיש

 

חסר רכיב