חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/02/2010
מתיישבי - פרוטוקולים ומידע

אגודת מתיישבי כפר מנחם  

 

 

תקציבים
תקציב מול ביצוע 2009 - לא סופי
תקציב 2010
סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 03.10

ישיבת ועד                                                                                            ישיבה מס 3.10

                                                                                                            תאריך 5.2.10

 

נוכחים: בועז, צבי, אביב, שלומי, יחיעם, דלית, יונית, חמוטל

נעדרים: אבי, טולדו, ליאור

 

תקציב 2010:

מתקיים דיון על הנוי. הדעה הרווחת בין חברי הועד היא כי רוצים יישוב משותף והתקציב צריך לשקף זאת ועל כן לא נכון להפריד תשלומים על תשתיות פיזיות וכעת מדובר על תשלום עבור גינון. הוחלט כי התקציב יציג תשלום אחד משותף לכל היישוב.  

כמו כן הוחלט להעביר מיתרות השנים הקודמות תקציב עבור סעיף שונות בכדי שהמס יעמוד על 350 לבית אב.

הוחלט להגיש תקציב אחד עם אפשרות בחירה בנוגע להמשך פעילות הספרייה תחת האגודה

ביום ראשון יפורסם התקציב המוצע יחד עם הסבר על סל השירותים והשינויים התקציבים

 

ערעור על קלפי מנהלת: מתנהל דיון על הערעור

 להלן ההחלטה: בחירות בהן מוגש מועמד יחיד להצבעה בקלפי לתפקיד ציבורי (או מספר מועמדים כמספר "הכיסאות") תאושר בחירתו רק במידה וחמישים ואחת אחוזים מהמצביעים בפועל בקלפי הצביעו בעד מועמדותו.

למרות החלטתנו איננו מוצאים לנכון להחיל כלל זה רטרואקטיבית על הקלפי שנערכה לבחירת מנהלת החינוך ב 22.1.2010. הנוהל שנקבע על ידי וועדת הקלפי אמנם אינו נכון, לדעתנו, אך הוא אינו בלתי תקין מבחינה מנהלית. על אף כי רצוי שהציבור יוכל להביע עמדתו בצורה ברורה בעניין כה חשוב, אין זה בלתי תקין לערוך בחירות בלי לקבוע אחוז סף לבחירה.

לאור זאת, לגופו של ערעור, אנו קובעים כי נוהל הצגת מועמד יחיד להצבעה בקלפי ישונה כאמור מעתה ואילך בכל הצבעה שתיערך בישוב בקלפי.

 

 

עדכונים: יחיעם מעדכן כי המועצה עומדת לחייב את היישובים  לשלט את היישובים, רחובות ומספרי בתים.

 

ישיבת הוועד הבאה, הוועד ייפגש עם צוות האלטרנטיבות להגדרת תוכנית עבודה ולוחות זמנים

 

תוכנית עבודה:

לאחר ההצבעה על התקציב תפורסם תוכנית העבודה של הוועד לשנת 2010

 

דלית גדיש

חסר רכיב