חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/02/2010
מתיישבי - ישיבה מס. 02.10

אגודת מתיישבי כפר מנחם  

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 02.10

ישיבת ועד                                                                                            ‏ישיבה מס 2.10

                                                                                                            תאריך 27.1.10

נוכחים: יחיעם, צבי, טולדו, דלית, ליאור, אביב, שלומי, יונית, חמוטל

 

תקציב 2010

מתנהל דיון על מרכיבי התקציב

התמודדות עם דילמת הגינון, הועלו השגות לגבי ההצעה להפריד את עלות הגינון בין חלקי הישוב השונים, קבלן אחד או שנים, כל השטחים הציבוריים או רק הכפלה מול שטחי ההרחבה

 

ספריה: ישנם מספר מודלים: האגודה ממשיכה להפעיל את הספרייה כמו שעבדה השנה.

מודל ביניים: האגודה תשתתף בעלות בסיסית. והשאר ע"י גביה.

מודל נוסף: האגודה מפסיקה להפעיל והספרייה חוזרת לקיבוץ.

הוחלט לאפשר לציבור לבחור האם לקיים את הספרייה או להעבירה חזרה לקיבוץ

 

ילדים ונוער: מתקיים דיון האם צריך להעלות את התקציב. האם צריך לתת את הסכום להפעלת מועדון נעורים.

דובר כי יינתן מנדט למנהלת להמליץ למה ישמש התקציב והועד יאשר מתווה כללי.

מתנהל דיון ומוצע כי רק לאחר הגשת תוכנית עבודה של המנהלת יוחלט האם מעבירים עוד כספים מהיתרות לטובת פעילות נוער בישוב.

 

בטחון- מוחלט להוריד משמעותית בביטחון ל-10000 ₪.

 

ליווי הסעות ילדים, הוחלט להוציאו מהתקציב העלות תושת במלואה על הורי הילדים.

 

תקציב החינוך : יוצג באתר הישוב

 

קלפי מנהלת חינוך: מדווח כי הוגש ערעור לועדת בקורת על אופן ההצבעה. מועלה הנושא כי ועדת בקורת אינה סמכות ערעור ע"י הרשם או בכל מקום אחר.

הוחלט שהוועד יידון בערעורים שיוגשו

 

חוגי בית:

בעקבות תגובות חיוביות של תושבים שהשתתפו בישיבת הוועד הפתוחה, מוצע לעשות מפגשים של מספר משפחות מההרחבה ומהקיבוץ ללא נושא מוגדר.

מוחלט  כי ייערכו מספר חוגי בית בקיבוץ ובהרחבה . תצא פניה של מי מעוניין לארח או להתארח ובמקביל נארגן חוגי בית שיתבססו על רשתות חברתיות.

 

 

עדכונים:

יחיעם דיווח מהמועצה: בהנהלת המועצה עלה נושא של גני מועצה. הגן בכפר הריף סיים עם חובות גדולים. המועצה מוכנה לקחת את הטיפול בגנים ביישובים.

הישוב קיבל תקן לגן, אך נכון לעכשיו עדין לא ניתן תקצוב לבניה.

 

דלית גדיש

חסר רכיב