חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

24/02/2010
מתיישבי - ישיבה מס. 01.10

אגודת מתיישבי כפר מנחם  

 

 

פרוטוקולים קודמים
פרוטוקולים קודמים
סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 01.10

ישיבת וועד פתוחה                                                                     ישיבה מס 1.10

                                                                                                תאריך 17.1.10

 

 

נוכחים כ 80 איש

 

הישיבה נפתחה במליאה. הישיבה נועדה על מנת לאפשר לתושבים להיות שותפים בעיצוב התקציב ולהשמיע את דעתם לגביו. לאחר ההסבר חולקה הקבוצה הגדולה לקבוצות ובה נדונו השירותים השונים. כל תושב היה צריך לדרג כל שירות בסדר עדיפות לגביו בסולם מ1-5. בקבוצות נערך דיון סביב דירוג זה תוך ניסיון להגיע להסכמה ו\או הגדרת הדעות השונות. מצ"ב סיכומי הקבוצות:

 

 

קבוצה בהנחיתו של צבי קרן

צריכות להתקיים עוד פגישות אישיות בין חברי הקיבוץ לתושבי השכונה.

האם הולכים לסל שירותים כללי של כל הקהילה במחיר נמוך יותר או הפרטה מלאה שכל אחד משלם עפ"י מספר נפשות על כל נושא- שירותים עפ.י שימוש או גלובלי.

בעיית הגינון – רצון שקיפות מלאה בנתונים כדי להבין את הנתונים לאשורם. העלות האמיתית צריכה להתחלק.

ראיה כישוב קהילתי של כולם. מי שהגיע בא לצור משהו חדש. עכשיו אנחנו חווים את חבלי הלידה.

מילת מפתח- איכות חיים כלל יישובית שיוצרת עלות.

תרבות: רוצים לבנות קהילה משותפת שתתקצב באופן מינימאלי את האירועים

ספריה: מתנדבים, הורדת פעילויות, שמירת שירותים

 

קבוצה בהנחיתו של ליאור לוי:

תרבות דבר חשוב אך צריכה להיות מסובסדת חלקית המשתמשים השונים צריכים לשלם עבור פעילות. תרבות עפ"י צריכה. לא מודל של מימון כוללני.

ספריה: רואים בספריה דבר חשוב אך המימון צריך לבוא מהמשתמשים.

בטחון: יכול להיות על בסיס התנדבותי. מה מקומו ותפקידו של הרב"ש?

ילדים ונוער: חוסר שביעות רצון מההיצע של היישוב לנוער. הצעה- הגדלת תקציב כדי לתת אלטרנטיבות טובות לבני הנוער.

גינון: מקום לחשיבה יצירתית התשלום עבור הגינון יהיה קרוב לסכומים ריאליים עם נתונים של עלות הגינון בקיבוץ. הצעה: גינון של כל שטחי הנוי ע"י אותו קבלן והתייחסות לשטחי הגינון כיחידה אחת על מנת להוזיל את העלות. שינוי אופי הגינון.

ספורט: עפ"י שימוש

 

קבוצה בהנחיתו של בועז קפלן:

גינון: מרבית חברי הקבוצה רצה להמשיך לשמור על הקיים, היו קולות שדברו על הורדת רמת הגינון.

ספריה: דובר על חשיבות הספרייה הייתה מחלוקת האם הספרייה צריכה להיכלל בסל השירותים או לשלם פר שימוש.

ליווי הסעות: הורדת השתתפות הקהילה

ילדים ונוער: חשיבות להשתתפות הקהילה.

העיקרון שעלה לצמצם סעיפי תקציב ולהעביר לתשלום פר שימוש.

ניסיון למצוא בעלי תפקידים בהתנדבות

תרבות: צמצום התקציב וחלק מהפעילות להפוך לפעילות בתשלום

יצירת הגדרות תפקיד ברורות לבעלי תפקידים

פירוט רב יותר של סעיפי התקציב

קיצוץ בנושא המנהל.

 

 קבוצה בהנחיתו של שלומי גרבר:

התנדבות: תוריד עלויות חייבת להיות פלטפורמה בשכר כדי להניע את ההתנדבות. הייתה אמירה כי ניתן לקיים נוי חסכוני יותר – הפעלת הנוי ע"י הנוער

הוגש תקציב גבוה – דרך בניית התקציב לא נכונה

 

לאחר סיום קבוצות הדיון, התכנסה המליאה והוצעו מספר הצעות מסכמות:

 

לבדוק התייעלות בנושאים השונים

להביא מספר תקציבים לבחירה

להסביר את המשמעויות של הקיצוצים

להביא ביתר פירוט את התקציב

בדיקת שמירה שכירה    

 

חמוטל דויטשמן

דלית גדיש

חסר רכיב