חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד

23/02/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 1.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 1.09

יום שני 12.1.09

 

נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, ליאור לוי,אבי בן צבי, צבי קרן, זיו מצליח, דלית גדיש

 

נושאים

 

  1. הודעה על התפטרותו של צביקה דולגין מועד אגודת מתיישבי כפר מנחם, כמו כן צביקה הגיש את התפטרותו גם מהוועד המקומי.

את מקומו של צביקה בוועד האגודה מחליף ליאור לוי (הרחבה), לפי תוצאות הבחירות.

בהצלחה לליאור לוי על הצטרפותו לוועד.

בנוגע להחלפת מקומו של צביקה בוועד המקומי – הנושא נמצא בטיפול היועץ המשפטי של המועצה, תינתן תשובתו בהקדם ואנו נפעל לפי המלצת החוק.

 

  1. הוגשה טיוטא ראשונית לתקציב הקהילה 2009 , להלן הנושאים שהועלו לדיון:

גביה – בעקבות כניסת המשפחות להרחבה והצורך להסדיר את נושא גביית דמי הועד, עלה נושא כח אדם לטיפול בנושא.

הנהלת חשבונות מוציאה בימים אלה מכתבים לכל התושבים שעדין לא הסדירו את התשלום לשנת 08

ההחלטה -  להמתין עוד כחודש ולראות מה גודל היקף העבודה הנדרש לנושא ואח"כ להחליט כיצד לפעול.

 

ספריה – הוגשה בקשה מהספרייה להגדיל את התקציב עבור רכישת עוד ספרים והוספת שעות פעילות.

ההחלטה – אביב לקח את האחריות לבניית תוכנית רחבה בשיתוף הספרניות, להפעלת הספרייה, כמרכז חברתי, תרבותי עבור כל התושבים. אביב יציג בעוד כחודש את התוכנית כולל תכנון תקציבי.

 

          ספורט  - שנה שעברה תחום הספורט לא תוקצב

ההחלטה – הוספנו את הספורט לתקציב 09, למטרת תחזוקה ובניית מתקנים נוספים בישוב.

 

תרבות – הוגשה הצעה תקציבית לפעילות התרבות בשיתוף צוות ה 70

ההחלטה – ליאור לוי לקח אחריות, ללוות את צוות התרבות בתהליך בניית התקציב והגשתו לוועד האגודה, בנוסף, תכנון הרחבת צוות התרבות לשנת 2010 כדי לשמור על המשך פעילות ענפה בסיום שנות ה 70. ליאור וצוות התרבות יגישו הצעה בחודש הקרוב.

 

צוות קליטה – עם גדילת הישוב וכניסת משפחות נוספות יש צורך בתהליך קליטת תושבים ולהכניסם בצורה נעימה ומקבלת לישוב.

ההחלטה – יונית לקחה אחריות לצוות קליטה, כולל מפגשי הכרות לתושבים החדשים (כדוגמת המפגש הקודם).

 

ביטוח – נושא ביטוח "אגודת מתיישבי" עדין לא ברור, מה הקיפו ומרכיביו, ההערכה היא שעלות הפוליסה תהיה 30,000 לשנה.

ההחלטה – הנושא יועבר לטיפול ליועץ הביטוח שנותן שירות לישוב, תשובה מסודרת תהיה בעוד כחודש.

 

  1. הועלתה פניה לתקצוב המאבק בתחנת הכח בתקציב האגודה.

ההחלטה – יונית תגיש תוך שבועיים את תוכנית הפעולה עם הסכומים הנדרשים.

נושא זה יוגש בפני אסיפת הישוב ביחד עם התקציב.

 

לאחר שינוי ותיקון כל מרכיבי התקציב, תוכנס אסיפת תושבים לדיון בהצעת התקציב.

 

 

 

דלית גדיש


 

 

נספח תיקון לסיכום הישיבה

 

לתקציב נוספו שני סעיפים חדשים:

חצרן – ניקיון השצ"פים הבנויים בהרחבה לא מטופל ע"י המועצה, לכן נדרש תקציב לתחזוקה של ניקוי המדרכות ומרכזי המחזור.

 

תברואה – השנה נוסף תקציב תברואה, לפי הנחיית החכ"ל, יש לעשות ריסוס מדרכות משולבות פעם בשנה, למניעת צמיחת עשבים.

 

ההחלטה –לדון עם המועצה ולבקש תקצוב נוסף מתשלום התקציב המוניציפאלי.

 

 

דלית גדיש

חסר רכיב