חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

26/08/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 11.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 11.09

 

סיכום ישיבת ועד:                                                                  ישיבה מס 11.09

                                                                                             תאריך 02.08.09              

 

נוכחים: יונית, דלית, אבי, ליאור, טולדו, יענקלה, בועז, יחיעם, צבי, אביב, חמוטל,

מוזמנים: קובי שיטרית, ענת מרקוס

 

הנה"ח

חברת כרמל החלה את עבודתה בישוב, לשם כך הוקם משרד במגדל המים ליד המועדון, מאיה נציגת החברה, תגיע לישוב פעם בשבוע בימי רביעי.  נקבעו נהלי עבודה  לגביית כסף מתושבים באופן שיאפשר לכל תושב לראות את סכום הגביה החודשי כשבוע לפני הגביה בפועל.

 

הוראות קבע

לאור ההחלטה להעביר את תשלומי המיסים לאגודה ותשלום עבור שירותי האגודה למסלול של הוראות קבע, קובי שיטרית, לקח על עצמו יחד עם מתנדבים נוספים את "פרויקט ההחתמה" על הוראות הקבע. קובי הגיע לישיבה ודיווח על התקדמות החתמת תושבים על הוראות הקבע.

מחצית מהמשפחות חתמו כבר בעבר על הוראות קבע. נעשתה פניה ל-35  משפחות נוספות. מספר מועט של משפחות המעדיפות צורות תשלום אחרות העלו קשיים וטעונים שונות ביניהם התנגדויות כלפיי הועד המנהל  וטענה כי נעשו טעויות של הנה"ח (הקודמת) בעבר.

בתהליך ההחתמה הוסבר למשפחות מה היו המניעים להחלטה: ייעול, העלאת אחוזי הגביה, התמודדות עם בעיות של מוסר תשלומים (חלק מהמשפחות בישוב לא שילמו מיסים ואף חלקן חינוך בשנה האחרונה) וכן הוזכר כי לא יינתנו שירותי חינוך בישוב ללא הוראת קבע לאגודה וכי את הוראות הקבע יש להסדיר עד יום ה-15/8.

אנו מודים לקובי, זוהר וזאב על תרומתם בתהליך.

 

לאור פניה של משפחה אחת אנו בודקים בימים אלו את האפשרות להוראת קבע דרך כרטיסי אשראי. מהלך זה ייצור עלויות נוספות הן ראשוניות והן וקבועות., מידע יימסר בקרוב.

למען הסר ספק, החלטת הועד לא שונתה וכל התשלומים לאגודה יבוצעו באמצעות הוראת קבע בלבד.

 

על מנת להוציא לפועל את החלטת מנהלת החינוך על הפרדת התשלום על המזון מהתשלום על החינוך בפעילות של "גבע" נוצר צורך למצוא דרך תשלום מתאימה. האפשרות הקיימת כיום הינה בתשלום דרך הוראת הקבע לאגודה. על אף הרצון להפחית שימוש בהוראת קבע לצריכה פרטית הוחלט ע"י הועד לאפשר זאת. כמו כן הוחלט לאפשר גביה דרך הוראות הקבע באירועי תרבות בהם ישנה צריכה פרטית נוספת של מזון משקאות וכד' למעוניינים בכך (בדומה לרישום של חברי הקיבוץ אשר מחויבים בתקציבם בקיבוץ).

כל משפחה תקבל מספר אישי לרישום צריכת מזון או תרבות,

לפני חיוב כל משפחה תקבל דוח על התשלומים ותוכל לבצע בדיקה של החיובים לפני ביצועם.

כמו כן נמסר כי במעמד הרישום של  האוכל עלות המזון תהיה אחידה לכל ילדי הישוב. בימים הקרובים ייצא מכתב מהחינוך שיפרט את  ההתנהלות בתשלומי ארוחות.

 


 

תרבות

ענת מרקוס – רכזת התרבות דיווחה על ההתקדמות עד כה, פורסמה מודעה להתנדבות לצוות תרבות, עד כה לא נרשמה הענות מלבד זאב לובוביץ.

חברי הועד העלו את הנושאים הבאים:

צורך במפגשים יותר תכופים ליצירת קשרים בין התושבים בישוב.

יצירת תרבות לפי חלוקת גיל ושמירה על איזון בין הפעילויות מילדים עד הגיל השלישי

שמירה מצד אחד על מסורות ומאידך יצירת מסורות חדשות

טיפוח תרבות פנימית תוך שילוב מושכל של תרבות קנויה (הרצאות, הפעלות וכו..)

 

חצרנות

נחתם חוזה מול פיצ'ון וצוותו עד לסוף שנת 09 על ניקוי השטחים הציבוריים בהרחבה כולל ניקוי מדרכות לאחר פינוי גזם. שבוע הבא ייצא עדכון על נהלי פינוי פסולת בישוב (גזם, פסולת קשה ומחזור)

לקראת 2010 יערך מכרז חדש על כלל השטחים בהרחבה, גינון, חצרנות ותברואה.

 

 

עדכונים

השבוע הוחתמו עובדי החינוך על חוזי עבודה חדשים של האגודה.

משרד החינוך והמועצה הודיעו על אישור תקן גננת לישוב לשנת הלימודים שנפתחת בספטמבר 09.

 

ברצוננו להודות באופן מיוחד לגבריאלה, וצוות החינוך על המאמץ לסיים את החתמת העובדות במערכת החינוך

לבלהה שליוותה את המהלך למרים שתומכת במעבר חלק של תשלומי השכר לעובדות.

 

בטחון:

בישיבת הועד שהתקיימה ב8.6.09 הועלה הצורך בהצבת שער כניסה להרחבה על ידי גידי קורן, אחראי הביטחון בישוב וגל אילון האחראי על השמירה בהרחבה. בישיבה ניתן אישור עקרוני להצבת שער לאחר שתובא בפני הועד הצעת מחיר כוללת להתקנתו והפעלתו של השער. טרם הוצגה לועד הצעת מחיר סופית. אנו מקווים כי נוכל לעדכן על התקדמות בעניין זה בקרוב

 

 

נושאים לישיבה הבאה:

מה רמת החבות בין האגודה למערכת החינוך

יחסי מנהלת חינוך- ועד 

 

 

דלית גדיש

 

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חסר רכיב