חסר רכיב

תקציב אגודת מתיישבי 09

18/04/2009
תקציב אגודת מתיישבי 09
הכנסות        
  פרטים 2008 2009 הערות
מימון מועצה תקציב מוניציפאלי 55,000 63,526  
  תאורה 34,000 34,000  
  גינון 30,000 30,000  
  תקציב פיתוח   80,000  
  ארועי ה 70   70,000  
  סה"כ מועצה 119,000 277,526  
         
מימון מיסים מיסי ועד מקומי 533,000 685,500 גידול של 36 משפחות משנה שעברה סה"כ 221 ב-09 (250 ₪ למשפחה)
       
סה"כ הכנסות   652,000 963,026 כולל צפי גידול של 15 משפחות אוגוסט 09
         
הוצאות        
מנהל        
הנהלה עלות מנהל 108,000 108,000  
  גזברות 12,000    
  דואר 14,000 14,000  
  ארכיון 6,000 6,000  
         
  משפטיות 15,000 15,000  
  ביקורת ספרים 6,000 6,000  
  הנהלת חשבונות 15,000 41,000  
סה"כ   176,000 190,000  
         
אחזקת מבני ציבור        
  מועדון 12,000 12,000  
  מים גינון ציבורי     שטחי גינון ציבורי בהרחבה - מ 2010
  גינון ציבורי 60,000 60,000 שטחי גינון ציבורי בקיבוץ כולל מים
  תאורת רחוב 34,000 34,000 תאורה בקיבוץ, הרחבה 20000 משולם ע"י המועצה
  חצרן   10,000  
  תברואה   15,000 נוסף לפעולות מועצה
סה"כ   106,000 131,000  
         
תקשורת ומידע        
  דפי מידע   20,000 שכר + 50 עותקים מודפסים
  אתר אינטרנט   6,300  
סה"כ     26,300  
         
תרבות, חינוך וספורט        
  ספריית מבוגרים וילדים 60,000 60,000  
  תרבות   70,000 השתתפות מועצה בארועי ה70
  תרבות 140,000 180,000 גביה נוספת בעת הצורך
  ליווי הסעות   20,000 יתרת הסכום משולמת ע"י ההורים
  חינוך 50,000 20,000 ביצוע לפי המלצת מנהלת החינוך
  ועדת קליטה   2,000  
סה"כ   250,000 352,000  
         
אחר        
  השקעות ותשתיות   106,700 עד 80 אלף מותנה באישור המועצה
  ביטוח   17,000  
  ביטחון 30,000 30,000 עלות רכז בטחון
  שונות ובלתי צפוי 90,000 110,000  
סה"כ   120,000 263,700  
         
סה"כ הוצאות   652000 963,000  
חסר רכיב