חסר רכיב

׳×׳§׳¦׳™׳‘ ׳�׳•׳� ׳‘׳™׳¦׳•׳¢ 2009 - ׳�׳� ׳¡׳•׳₪׳™

24/02/2010
תקציב מול ביצוע 09 לא סופי   01/01/2009 31/12/2009
הכנסות שם חשבון תקציב ניצול הנה"ח
  מיסי אגודה -685,500.00 723,360.80  
  תאורה -34,000.00  34,000.00  
  מוניציפאלי -63,526.00  63,526.00  
  תקציב פיתוח -80,000.00       0.00  
  גינון -30,000.00       0.00 המועצה קיצצה את המימון
  הכנסות מכרזים       450.00  
  הכנסות תרבות    21,325.00  
  מימון שנת ה 70 -70,000.00  35,000.00 הוגש לקבלת החזר מהמועצה
    -963,026.00 877,661.80  
         
הוצאות עלות מנהל 108,000.00 -109,452.30 -1,452.3
  ביקורת ספרים   6,000.00 -  6,990.00 -990.0
  מועדון 12,000.00 -12,000.00 0.0
  גינון ציבורי 60,000.00 -60,000.00 0.0
  דואר 14,000.00 -14,004.00 -4.0
  ארכיון 6,000.00 -6,000.00 0.0
  הוצ עמלות וריבית 0.00 -4,328.99 -4,329.0
  עמלות כ.אשראי 0.00 153.52 153.5
  הוצ משפטיות 15,000.00 -30,418.90 -15,418.9
  הנהלת חשבונות 41,000.00 -32,516.09 8,483.9
  תאורה 34,000.00 -34,000.00 0.0
  ספרייה 60,000.00 -56,422.46 3,577.5
  הוצ תרבות 180,000.00 -226,513.75 -46,513.8
  הוצ חינוך 20,000.00 -21,448.09 -1,448.1
  הוצ חצרן 10,000.00 -5,825.00 4,175.0
  הוצ תברואה 15,000.00 0.00 15,000.0
  דפי מידע 20,000.00 -20,000.00 0.0
  ביטחון 30,000.00 -43,780.56 -13,780.6
  אתר הישוב 6,300.00 -4,733.48 1,566.5
  הוצ ביטוח 17,000.00 -14,764.08 2,235.9
  70 -הוצ סיום שנות ה 70,000.00 -70,000.00 0.0
  הוצ שונות 110,026.00 -65,031.83 44,994.2
  ליווי הסעות 20,000.00 -20,000.00 0.0
  הוצ וועדת קליטה 2,000.00 -1737.71 262.3
  הוצ פיתוח ותשתיות 106,700.00 -1,200.00 105,500.0
    963,026.00 -861,013.72  
      16648.08 יתרה לא מחולקת
חסר רכיב