חסר רכיב

נחתם הסכם סלקום

14/04/2010

מסמכים מצורפים

hascm_slkom.pdf

חסר רכיב