חסר רכיב

סיכום אסיפה 18.3

06/03/2010
סיכום אסיפת מתיישבי

באסיפה שהתקיימה בתאריך 09\3\18 הגיעו תושבים רבים מהיישוב הן מהקיבוץ והן מהשכונה. המספר הרב של המשתתפים הן באסיפה עצמה והן הדוברים בה אינו מובן מאליו ובטא את  תחושת האיכפתיות והמעורבות שהתושבים חשים ביחס לדרך בה היישוב מתפתח.

 

 התפתח דיון רב משתתפים בו הובעו דעות מגוונות ביחס לבסיס הקהילתי של אגודת מתיישבי כפר מנחם. הובטח כי יועבר חומר לתושבים לגביי סיכום שנת  2008 ופירוט לתקציב 2009.

חומר זה יועבר לתושבים לקראת סוף השבוע. האסיפה הבאה תתקיים ביום א' 09\4\5 בשעה 19:30 בחדר האוכל.  אנו מזמינים את כל התושבים להגיע גם לאסיפה הבאה.

 

 

 

 

 

בברכה,

 

חמוטל דויטשמן   וועד אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

חסר רכיב