קבצים

http://www.kfar-menachem.org.il/media/sal/pages/891/f39_פרוטוקול ועד אגודה מס 1 23.2.2022.pdf