חג הקיבוץ 78

מועד התחלה: יום שישי , 01/12/2017 , 21:00
מועד סיום: יום שישי , 01/12/2017 , 00:00
מקום האירוע: מיקום יקבע בהמשך ...