קבצים

http://old-kfar-menachem.migvan.co.il/onlypass/vaad_mekomi/yashibt_veed_mkomi_22.pdf